cachemia جنایت زندگی آشنایی اعتراف انگیزه

cachemia: جنایت زندگی آشنایی اعتراف انگیزه پرونده پرونده قتل اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار بین الملل وزارت دفاع قطر از رزمایش یکسان دریایی با آمریکا خبر داد

وزارت دفاع قطر از برگزاری رزمایش یکسان دریایی با آمریکا در آب های منطقه ای قطر در خلیج فارس خبر داد.

وزارت دفاع قطر از رزمایش یکسان دریایی با آمریکا خبر داد

وزارت دفاع قطر از رزمایش یکسان دریایی با آمریکا خبر داد

عبارات مهم : بیانیه

وزارت دفاع قطر از برگزاری رزمایش یکسان دریایی با آمریکا در آب های منطقه ای قطر در خلیج فارس خبر داد.

به گزارش مهر، وزارت دفاع قطر از برگزاری رزمایش یکسان نیروی دریایی این کشور با نیروی دریایی آمریکا در آب های منطقه ای قطر در خلیج فارس خبر داد.

وزارت دفاع قطر از رزمایش یکسان دریایی با آمریکا خبر داد

وزارت دفاع قطر طی بیانیه ای نشانه از این رزمایش را زیاد کردن کارایی خدمه کشتی و استانداردسازی مفاهیم اعلام کرد و افزود: در این رزمایش همچنین تمرین گشتی های دریایی برگزار شد.

این بیانیه، برگزاری رزمایش فوق را در جهت توافقنامه همکاری های بین «دو کشور دوست» در زمینه آموزش و برنامه ریزی اعلام کرد.

وزارت دفاع قطر از برگزاری رزمایش یکسان دریایی با آمریکا در آب های منطقه ای قطر در خلیج فارس خبر داد.

واژه های کلیدی: بیانیه | آمریکا | دریایی | برگزاری | وزارت دفاع | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs