cachemia جنایت زندگی آشنایی اعتراف انگیزه

cachemia: جنایت زندگی آشنایی اعتراف انگیزه پرونده پرونده قتل اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی برقراری روابط سازنده با کشور عزیزمان ایران مهم است / وزیر خارجه قطر

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورهای حوزه خلیج فارس به برقراری روابط خوب با همسایه خود کشور عزیزمان ایران نیاز دارند.

برقراری روابط سازنده با کشور عزیزمان ایران مهم است / وزیر خارجه قطر

وزیر خارجه قطر: برقراری روابط سازنده با کشور عزیزمان ایران مهم است

عبارات مهم : ایران

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورهای حوزه خلیج فارس به برقراری روابط خوب با همسایه خود کشور عزیزمان ایران نیاز دارند.

به گزارش مهر به نقل از سی ان ان عربی، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورهای حوزه خلیج فارس به برقراری روابط خوب با همسایه ارزش کشور عزیزمان ایران نیاز دارند.

برقراری روابط سازنده با کشور عزیزمان ایران مهم است / وزیر خارجه قطر

وی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه عرب نیوز گفت: ما باید با کشور عزیزمان ایران روابط مثبت و سازنده داشته باشیم؛ روابطی بر اساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور دیگران. ما در بعضی موارد با آنها همکاری داریم(اشاره به میدان گازی پارس که بزرگترین میدان گاز طبیعی دنیاست و یکسان میان قطر و کشور عزیزمان ایران است).

وی بر اهمیت ایجاد تعامل مثبت با پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد و افزود: فکر نکنم که کشوری از کشورهای شورای همکاری خواهان روابط حسنه با کشور عزیزمان ایران نباشد. ولی عنوان این است که چگونه به این روابط دست یابیم. ما بر این باور نیستیم که رویارویی در کار باشد. این درست است که رویارویی ها در اماکن متفاوت وجود دارد و کشور عزیزمان ایران در کنار یک طرف کشورهای شورای همکاری در طرف دیگر هستند ولی همه مباحث جز از طریق گفتگو حل نخواهد شد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورهای حوزه خلیج فارس به برقراری روابط خوب با همسایه خود کشور عزیزمان ایران نیاز دارند.

وزیر قطری ادامه داد: ما تشویق به گفتگو میان کشورهای شورای همکاری به عنوان یک مجموعه با کشور عزیزمان ایران می کنیم و این عنوان مورد توافق کشورهای شورای همکاری است و از حدود یک سال قبل که مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران درخواست گفتگو با کشورهای شورای همکاری را کرد، عنوان مطرح شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | سازنده | همکاری | شورای همکاری خلیج فارس | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs